GEZONDHEIDSZORG IN SPANJE

17/05/2019

Hoe werkt de medische bijstand in Spanje?

Het SISTEMA  NACIONAL DE SALUD beschikt over een uitgebreid netwerk van gezondheidscentra en ziekenhuizen,  verdeeld over het volledige Spaanse grondgebied.

In de gezondheidscentra worden primaire zorgdiensten verleend (gezins-, kindergeneeskunde en verpleegkunde, met daarnaast beschikbaarheid van vroedvrouwen, fysiotherapeuten en sociale werkers). Indien de mogelijkheid bestaat, legt de arts ook huisbezoeken af.

In landelijke gebieden en kleinere dorpen zijn er lokale spreekkamers, waar artsen uit de streek regelmatig patiënten ontvangen.

In ziekenhuizen wordt gespecialiseerde zorg aangeboden, na facultatieve doorverwijzing door het personeel van de primaire zorg. Er is ook een spoedzorg in ziekenhuizen en bepaalde gezondheidscentra.

De Spaanse ziekenhuizen en gezondheidscentra kunnen geraadpleegd worden op de website van het Ministerie van gezondheid, consumentenzaken en sociaal welzijn  : 

(http://www.msc.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/home.htm )

 

Wat moet je weten over medische bijstand als je afkomstig bent uit een lidstaat van de Europese Unie?

Je hebt recht op gratis medische en ziekenhuiszorg.

De zorg, na het tonen van de Europese gezondheidskaart (EHIC), vindt plaats in de gezondheidscentra door een behandelende arts of op de plaats waar je verblijft indien je je niet kunt verplaatsen. Indien je een specialist nodig hebt of indien een opname in het ziekenhuis nodig is, zal de arts je het juiste certificaat (of verwijsbriefje) overhandigen. De ziekenhuizen hebben ook eerstehulpafdelingen.

 

Met de Europese gezondheidskaart (EHIC : European Health Insurance Card ), die je echt nodig hebt, ontvang je de vereiste gezondheidszorg tijdens een tijdelijk verblijf, net als de Spaanse burgers.  De geldigheidsduur staat op de kaart vermeld.

In Nederland kan je deze EHIC-kaart aanvragen op de website  www.ehic.nl

In België heet dit de EZVK-kaart ( Europese ZiekteVerzekeringsKaart) en moet deze aangevraagd worden bij het ziekenfonds, waarbij je bent aangesloten.

 

 

De privéartsen en -ziekenhuizen accepteren de Europese gezondheidskaart niet. Indien je medische zorg in dit type centra wenst te ontvangen, dien je deze onkosten zelf te betalen of een verzekering af te sluiten.

Indien je een geplande medische behandeling nodig hebt, moet je het formulier S2 kunnen tonen; ook moet je over de goedkeuring van de bevoegde instelling van je land beschikken. In Spanje worden tandheelkundige behandelingen niet gedekt (behalve het trekken van tanden in spoedgevallen), noch repatriëringen wegens ziekte.

Indien je de Europese gezondheidskaart (EHIC) (of voor België de EZVK)  vergeet:

Je dient de ziekenhuis-, medische en farmaceutische kosten op voorhand te betalen, en dan aan de instelling, waarvan je lid bent, de terugbetaling aan te vragen. Daarbij moeten de facturen steeds worden getoond.

Vergeet niet dat, net als in de rest van de EU het geval is, de Europese gezondheidskaart niet geldt indien je naar Spanje reist om een specifieke medische behandeling te ontvangen.

Hoe dan ook, adviseren we je om je goed te informeren bij de instelling waarvan je lid bent, over de geldige voorwaarden waaraan je dient te voldoen om gezondheidszorg te verkrijgen in Spanje.

 

In Spanje dienen medicijnen in de apotheken gekocht te worden. Er zijn over het algemeen veel apotheken, die in het straatbeeld opvallen middels een groen kruis.

De dokter zal je de passende behandeling voorschrijven. Indien je uit de Europese Unie, geniet je van dezelfde apotheekdiensten als de Spanjaarden

Indien je meer wil weten over de kwaliteit van de gezondheidszorg in Spanje, kan je een kijkje nemen in een andere vakantietip op deze website  "IN SPANJE LEVEN WE LANGER" : https://www.zoekjevakantiehuis.be/nl/vakantietips/spanje/d/detail/in-spanje-leven-we-langer  

 

En nog even dit : in geval van nood kan je bellen op het gratis telefoonnummer 112 (geldig op het gehele Spaanse grondgebied). Je wordt in het Spaans te woord gestaan en in de toeristische gebieden ook in het Engels, Frans en Duits.

Informatie : SPAANSE DIENST VOOR TOERISME : 

https://www.spain.info/nl/

 

 

 

 

Deel dit artikel