ALGEMENE VOORWAARDEN

De websites zoekjevakantiehuis.nl en zoekjevakantiehuis.be (hierna afgekort tot ZJV ) zijn eigendom van de N.V. Proveca, met zetel te Lanaken, Koning Albertlaan 1 – 12, ondernemingsnummer BE0449587377.

Op deze websites kunnen eigenaars of beheerders hun vakantiewoningen te huur aanbieden en promoten ; tegelijkertijd kunnen mogelijke huurders op deze sites vakantiewoningen zoeken en eventueel huren.

Deze website is alleen platform waarop eigenaars, beheerders en huurders elkaar kunnen ontmoeten en eventueel tot verdere communicatie kunnen besluiten.
ZOEKJEVAKANTIEHUIS (ZJV) is GEEN eigenaar of beheerder van vakantiewoningen en biedt dus ook geen vakantiewoningen te huur aan ; de eigenaars of beheerders van deze vakantiewoningen willen op onze website deze vakantiewoningen promoten en te huur aanbieden. Eventuele geïnteresseerden kunnen met deze eigenaars of beheerders contact opnemen en verdere informatie opvragen of verdere afspraken maken.
ZJV komt hierin niet tussen. ZJV is dus geen tussenpersoon en kan dus ook niet aansprakelijk zijn voor eventuele contracbreuk, financiële gevolgen en andere schade.

HET BOEKEN VAN EEN VAKANTIEWONING

Indien een gebruiker van de website interesse heeft in een bepaalde vakantiewoning, kan hij rechtstreeks contact nemen met de eigenaar of de beheerder, zoals dit bij de betreffende vakantiewoning vermeld is. Om de privacy van de eigenaar of beheerder te beschermen worden de identiteitsgegevens zo veel mogelijk beperkt.
Indien de gebruiker en de eigenaar of beheerder tot verdere afspraken komen, contracteren zij rechtstreeks met elkaar zonder onze tussenkomst. Zij stellen eventueel zelf het contract op en handelen financieel alles rechtstreeks met elkaar af.

HET VERHUREN VAN EEN VAKANTIEWONING

De eigenaars of beheerders van vakantiewoningen zijn verplicht een nauwkeurige beschrijving van hun vakantiewoning te geven. Deze beschrijving dient waarheidsgetrouw te zijn en mag geen onwaarheden bevatten. Ook de foto’s dienen een juist beeld van de woning te geven zodat eventuele geïnteresseerden voldoende informatie hebben om tot eventuele huur te besluiten.
ZJV kan niet aansprakelijk zijn voor eventuele foutieve informatie of misleidende foto’s.
ZJV is louter een website waarop eigenaars hun woning kunnen te huur aanbieden ; wij controleren de vakantiewoning niet en gaan uit van de goede trouw van de eigenaars of de beheerders.
Indien er meermaals klachten binnenkomen over foutieve informatie of misleidende foto’s heeft ZJV het recht om de advertentie van de website te verwijderen, zonder dat dit aanleiding zou kunnen geven tot enige terugbetaling van het abonnementsgeld.
ZJV zal de eigenaars of beheerders in kennis stellen van eventuele klachten, voor zover deze door ZJV als ernstig worden beschouwd.
De eigenaars zijn tevens ertoe gehouden de data van beschikbaarheid actueel te houden en op te volgen.

HET HUREN VAN EEN VAKANTIEWONING

Indien de geïnteresseerde een vakantiewoning vindt die hij wenst te huren, zal hij een aanvraag naar de eigenaar of beheerder sturen.
De verdere communicatie verloopt rechtstreeks tussen de huurder en de eigenaar of beheerder zonder tussenkomst van ZJV.
Ook eventuele verdere afspraken, zoals contractuele, financiële of andere, worden rechtstreeks gemaakt tussen huurder en eigenaar of beheerder.

PUBLICITEIT

ZJV is eigenaar van deze website en heeft steeds het recht om het uitzicht van de website te wijzigen. Zij heeft ook het recht om publicitaire advertenties en banners op de website te plaatsen.

TOERISTISCHE INFORMATIE

ZJV wil van deze website niet alleen een ontmoetingsplaats worden voor eventuele verhuringen van vakantiewoningen, maar wil tevens toeristische informatie verstrekken over de gebieden waar vakantiewoningen te huur worden aangeboden.
ZJV zal deels deze informatie zelf plaatsen en deels door haar gebruikers laten plaatsen.
Indien gebruikers een artikel willen plaatsen, zal ZJV vooraf haar goedkeuring aan het artikel moeten geven. ZJV zal het artikel niet beoordelen op de gegrondheid van de inhoud van het artikel (ZJV kan niet alles weten of controleren), maar wel op elementen, zoals het totale concept, nuttige informatie, mooie foto’s, e.d.
ZJV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor foutieve informatie, die door gebruikers in een artikel verstrekt worden.
Artikels kunnen zeker geweerd worden als zij negatief zijn, of kwetsend, of schunnig.
ZJV mag de ingezonden artikels met inbegrip van de foto’s vrij gebruiken.